e-Report sa Gender Ombud masthead

Inventory of GBVs in Region V

GBV Case in Libmanan, Camarines Sur- Summary pending -

Date reported: August 10, 2020
Sector: Rural Women
Violations:
  • Karahasan sa kababaihan at bata mula sa asawa o dating asawa, kinakasama o ka-date, o dating kinakasama o ka-date (Violence against women and children under VAWC/RA 9262)/Intimate partner violence).
GBV Case in Daraga (Locsin), Albay- Summary pending -

Date reported: August 10, 2020
Sector: Elderly/Senior Citizen
Violations:
  • Pananakit na pisikal mula sa ibang tao (hindi asawa o kinakasama) (Physical violence)
  • Refusal to accept or respond to complaints of GBV