e-Report sa Gender Ombud masthead

Inventory of GBVs in Region VIII

GBV Case in Santa Margarita, Samar- Summary pending -

Date reported: September 04, 2020
Sector: Minor
Violations:
  • Karahasan sa kababaihan at bata mula sa asawa o dating asawa, kinakasama o ka-date, o dating kinakasama o ka-date (Violence against women and children under VAWC/RA 9262)/Intimate partner violence).
  • Pananakit na pisikal mula sa ibang tao (hindi asawa o kinakasama) (Physical violence)